امروز راه واره‌های شهدا مهم‌تر از یادواره‌های شهدا است/ آمریکا در بن بست بزرگی است که ریشه آن ایران