مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی دانشجویان برگزار شد