مدیرعامل راه‌آهن: 70 هزار میلیارد تومان در صنعت حمل و نقل ریلی سرمایه‌گذاری می‌شود