رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: تعرفه‌های جدید در بخش خصوصی اجرا نشد/پزشکان طعم تغییرات تعرفه را نچشیدن