نه قصد اجاره باشگاه استقلال را دارم و نه در مزایده شرکت می‌کنم