برگزاری همایش بین المللی «آینده فرهنگ» در دانشگاه علامه طباطبائی