پیوستن یک اتومبیل متفاوت به کاروان اتومبیل‌های پلیس دوبی