روحانی: چرا باور نمی‌کنیم که ایران از آن تمام ایرانیان جهان است