وزیر تعاون: مبلغ یارانه نقدی را افزایش می‌دهیم/ آمار دقیق حذف‌شده‌ها