حسینی: به دلیل شبه دولتی بودن صنعت خودروسازی, واگذاری سرخابی‌ها به آنها خلاف قانون است