برگزاری 34 برنامه پیاده‌روی عمومی در سال جاری در زنجان