رئیس سابق فدراسیون جهانی والیبال با داورزنی دیدار می‌کند