دستور وزیر نفت برای داخلی سازی در ۳ حوزه/ ساخت دکل‌های حفاری نفتی در دستور کار