وزیر خارجه عربستان: آتش‌بس با یمن موفقیت آمیز نبود