حضور تیم داوری در ورزشگاه آزادی و تبحر برانکو در زدن توپ به تیر دروازه