شهنازی: برگزاری نشست هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا جزو اتفاقات بزرگ ورزش ایران است