قلعه‌نویی از سرمایه‌های استقلال است/ مظلومی هم می‌تواند یکی از کاندیداها باشد