پوری‌حسینی: حداقل چهار پاکت برای مزایده پرسپولیس و استقلال وجود دارد