یادداشت شفاهی پژمان‌فر درباره کتاب «علی‌مرد»/ تنگه چزابه، تنگه شهید علیمردانی