شکاف‌های امنیتی در الانبار نگران کننده است اما تهدید نیست