زورگیری شبانه از دختران پولدار به خاطر چند گرم مواد!/ مردم پسر شرور را ناکام گذاشتند