هیچی نیست، یارانه‌اش حذف شده/ بابک زنجانی: آدم چند وزارتخانه ام