مظلومی:شکست رفت و برگشت استقلال پاک نمی‌شود، نماد چهار هم پاک‌شدنی نیست