روابط عمومی مترو: در قانون مجازاتی برای دستفروش ها نداریم/ مسافرین خرید نکنند