علاقه‌ای به گشودن پرونده‌های قدیمی ندارم/ در لاک خود فرو نمی‌رویم