معصوم: ایران اولین کشوری بود که به عراق کمک‌های انسانی و نظامی کرد