شرکت کنندگان در نشست شورای المپیک آسیا فردا به تهران می آیند