کریمی: مقانلو از امروز باید برای کسب مدال المپیک برنامه‌ریزی کند/ تکواندوکاران عیارشان را نشان دادن