هاشمی در ژنو: کشورهای جهان درباره ویروس ابولا کوتاهی نکنند