مدیرکل راه و شهرسازی تهران: پرونده مسکن مهر تهران تا پایان امسال بسته می‌شود