برخی افراد که در انتخابات فعال شده‌اند٬ چشم دیدن ولایت فقیه را ندارند