مدیاتک فناوری شارژ سریع Pump Express Plus را برای رقابت با کوآلکام معرفی کرد