پاسخ دفتر رهبر انقلاب به پیام تسلیت مجمع روحانیون مبارز