اعلام ‌آمادگی مظلومی برای گرفتن جای قلعه‌نویی/ استقلال به دنبال گزینه خارجی