شیشه‌گرها: ایستادن روی سکوی آسیایی نیازمند هشت سال زمان است