خوردن زیاد پروتئین، نوشابه و شکلات خطر بروز سنگ کلیه را در پی دارد