مدیر بازاریابی و فروش سایپا خبر داد: آغاز پیش فروش محصولات جدید سایپا