آرزوی عجیب سوشا مکانی برای بازی با الهلال عربستان!