انتقاد ترابیان از مذاکره مجدد با خسوس/ کار افتخاری درست نبود