برخورد پلیس با بدپوششی و بدحجابی سرنشینان خودروها +تصاویر