مجید تخت روانچی: به‌دنبال یک توافق‌هسته‌ای خوب هستیم