وداع باشکوه مردم دیار 15 خرداد با چهره ماندگار دفاع مقدس ورامین