معاف شدن مدال‌داران از حضور در دور حذفی مسابقات انتخابی تیمهای ملی کشتی