کریم‌نژاد: هدف از اعمال فشار به قوه قضاییه، فرار از مجازات است