مظلومی: استقلال خانه من است بخواهند در خدمتم/مجیدی فقط به من گفت به خاطر مشکلات خانوادگی می‌خواهد بر