تبریک رئیس شورای شهر تهران به مناسبت قهرمانی تیم تکواندو در مسابقات روسیه