مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام در هیأت مدیره یک بیمه تایلندی چه می‌کند؟!