بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه گیاهان دارویی کشور افتتاح می شود