معرفی شورای سیاستگذاری جشنواره «مادر»/ «دیه‌گو» نقد می‌شود