استخدام حسابدار , مهندس برق , مکانیک و صنایع در یک شرکت دولتی - استخدام هرمزگان